”Våra drömmar kan uppfyllas om vi vågar uppfylla dem”