”Det är i motvind draken lyfter”

För dig som vill få hjälp!

Individ

Om man är i riskzon för kriminalitet eller annanhar andra problem, känner man sig ofta missförstådd. En ungdom i riskzon blir oftast snabbt duktig på att göra FEL, vilket i en förlängning leder till att man blir proffs på att misslyckas.

Framförallt i tonåren upplever man vuxna som personer man inte kan lita på och de som känns stabila är i regel de vänner man har, har man inte hittat lösningar när man är ung är det svårt om mal inte får hjälp att göra det när ”man är vuxen”. Känslan sitter liksom kvar! Viktigt är att det finns perosoner som förstår, som hjälper till att få andra att förstå och medling är ett mycket bra alternativ. MI är också en bra metod framförallt i en kombination med KASAM som tydliggör friskfaktorer och synliggör brister. Genom tät kontakt med stödjande personer och en gedigen tillgänglighet av stöd, skapas förutsättningar för förtroenderelationer på ett effektivt sätt.

Vi försöker se verkligheten man kommer ifrån och utifrån den hitta vägar dit man vill. Detta genom att sätta mål och delmål, för att tillslut skapa möjlighet till en långsiktig förändring

Anhörig

Som förälder eller anhörig till en person vilken har en diffus problematik ochsom är i riskzon för kriminalitet/missbruk/skolproblematik, känns vardagen oftast mycket frustrerande och skapar stort slitage inom familjen och i det sociala nätverket.

Fokus  ligger då ofta på vad som inte funkar, vad som är fel och detta skapar grund för konflikter. Konflikter kan vara slitsamma om man inte kommer ur dem och det blir svårt att bryta fokus.

Genom att få möjlighet till stöd i form av samtal kommer en viss del av frustrationen att ebba ut, om det sker en positiv förändring hos barnet. Problemet är oftast att det är i hemmet som förändringarna syns sist, detta då man i familjen är van vid att fokusera på vad som inte fungerar.

Att ha tre-partsamtal där man ser förändringarna tydligt och lär sig att se sin egen roll i sammanhanget är oftast mycket nyttigt. 

Att få stöd i mötessituationer och ha någon som förklarar i efterhand eller som förbereder i förväg är ofta mycket uppskattat samt någon som hjälper till att komma ihåg möten och som ibland vis behov påminner.