Om Ego Consulting

EGO Consulting AB, ett litet företag som
vill få människor att växa!

EGO Consulting AB, startades i december 2009 och har som grundläggande syfte i all verksamhet att arbeta utvecklande för individen och för de organisationer som omfattar individen.

EGO Consulting arbetar med individen. Vi försöker att tillsammans hitta vägar för att se vart man vill om vart man är. EGO Consulting arbetar med människor i alla åldrar och i olika sammanhang

EGO Consulting AB är sedan den 30 juni 2010, stolt ägare till www.campneptun.se, en hemmaplanslösning som arbetar med ungdomar i åldrarna 13-17 år och deras familjer.

kontakta oss