Referenser & Artiklar

Föreläsning

Om att vara företagare och att hantera konkurrens

https://btnaringsliv.wordpress.com/2012/02/01/i-motvinden-lyfter-draken/

 Om Ungdomar i Riskzon

”En inspirerande föreläsning som gör små svåra saker lätta att förstå” (IM)

Livsinspiration

”Starkt inspirerande och väcker tankegångar om de fundamentala livsvärdena”. (AJ)

Artikel

Artikel om företagsköp

BT-A20120410-SIDA16T

Referenser

Borås Stad

Annette Carlson                       annette.carlson@boras.se

Viskadalens Folkhögskola

Fristads Folhögskola

Leila Pekkala                               leila.pekkala@vgregion.se

Hemgården Borås

Anders Jöelaid
anders.joelaid@hotmail.com

Sjömarkens IF

Agneta Torstensson
sjomarkensif@telia.com

kontakta oss